Oplæsning, Sognehuset i Aale

Starter den 9. januar. Oplæsningen er i tidsrummet 10.00-12.00 alle fredage i lige uger.

Morgenro i Aale kirke

I Aale kirke fra uge 45 - Tirsdage kl. 8.00

Sammen med konfirmanderne indleder vi dagen med en fortælling til eftertanke. Vi vil synge et par salmer, sige trosbekendelsen, bede fadervor og præsten lyser velsignelsen. Alle er meget velkomne.

Aale – tidspunkter for gudstjeneste

Haderslev Stift har indført obligatoriske tællinger af deltagelsen i de forskellige kirkelige arrangementer. Det er sikkert udmærket at få et overblik
over aktiviteten i de forskellige sogne. Læs mere her... Aale – tidspunkter for gudstjeneste

Kirkerne i Hedensted kommune udbyder sorggruppe

Det er ofte godt at bearbejde sin sorg i et fællesskab. I sorggruppen er alle i samme båd. Derfor kan vi tale åbent med hinanden. Sorgen og savnet får ord i samtalen og vi forsøger sammen at få fat om livet igen.

For at høre nærmere om sorggruppen kan du kontakte: Maria Bech Tuominen Tlf: 7567 6011 eller Annette Lyster-Clausen Tlf: 2097 1201

Sorggruppe-møderne er onsdage kl. 10 – 12 i Uldum præstegård, Kirkegade 13, Uldum Første gang d. 24. februar 2016, (uge 8).
Herefter i uge 10, 13, 15, 17, 19, 21 og 23

Pensionist- og sogneudflugt

14. august 2016

Vi starter dagen kl. 9.00 med morgenandagt ved Maria Bech Tuominen i Aale Kirke.

Kl. 10.00 kører vi fra Aale kirke, og ved ankomsten til slægtsgården Dalsgård venter familien Tovgaard med en lækker middag med udsigt over skive fjord.
Der er tid til at gå på opdagelse på den 2000 m2 store gård, med antikviteter, brugskunst og meget mere. Derefter oplever vi Skive kirkerne, med bl.a. enestående kalkmale- rier af middelalder-kirkens helgener.

Hjemme ca. 17.30

Pris kun: 175 kr. inkl. lækker 2 retters middag og kaffe på hjemturen.

Tilmelding senest 5.8 til
Kirsten: 75 67 60 89
Solvejg: 40 57 60 91
Kirsten Lukassen: 75 67 64 12

Friluftsgudstjeneste i Hammer

21. august kl. 14

Traditionen tro holder vi gudstjeneste i de lyngklædte bakker. Der er skiltning fra Hammer kirke.

Gangbesværede kan blive kørt helt ud til stedet.

Der arbejdes på at få genetableret bænkene, men tag tæppe eller stol med for en sikkerheds skyld.

I tilfælde af dårligt vejr, holdes gudstjenesten i kirken – det er heldigvis kun sket 2 gange på 15 år.

Efter gudstjenesten serveres der kage, men medbring selv kaffe.

Aktiviteter og fællesspisning

Efter gudstjenesten er der aktiviteter og hygge på lejrskolen.
Fællesspisningen om aftenen er for medlemmer af sognets 3 foreninger.
Medlemskab kan købes på dagen.
Fællesspisningen kræver tilmelding senest den 13. august til Lasse 2511 2594 eller Per 2434 7611