Oplæsning, Sognehuset i Aale

Starter den 9. september. Oplæsningen er i tidsrummet 10.00-12.00 alle fredage i lige uger.

Morgenro i Aale kirke

I Aale kirke fra uge 46 - Tirsdage kl. 8.00

Sammen med konfirmanderne indleder vi dagen med en fortælling til eftertanke. Vi vil synge et par salmer, sige trosbekendelsen, bede fadervor og præsten lyser velsignelsen. Alle er meget velkomne.

Syng Julen Ind i Aale kirke

På søndag synger vi julen ind i Aale kirke.
Vi starter i forsamlingshuset til juletræsfest og fortsætter i kirken, hvor vi stemmer sindet mod julen med flere af vores skønne julesalmer, luciaoptog med børn fra Aale-Hjortsvang skole samt læsninger læst af folk fra Aale og Linnerup sogne.

Vi glæder os til at se jer